Menu

Wiadomości

 • Dzień 2 listopada 2018r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

  W tym dniu uczniowie mogą wziąć udział w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych w godzinach od godziny 7:00 do godziny 15:30.

 • OPŁATA ZA OBIADY LISTOPAD 2018 r. - Obrazek 1

  Informujemy, że cena obiadów w LISTOPADZIE 2018 r wynosi:70,00 ZŁ

  Bardzo prosimy o niezaokrąglanie kwot za obiady.
  Należność za posiłki proszę uregulować do 31.10.2018 r.
  Wpłat za posiłki należy dokonać na konto bankowe o numerze: 
  08 1020 2313 0000 3202 0600 8702
  opisując przelew w następujący sposób "imię i nazwisko dziecka żywienie za. (miesiąc / rok)"
  Zwroty
  Rodzic lub prawny opiekun ucznia ma obowiązek zgłoszenia nieobecności na obiedzie osobiście lub telefonicznie do godziny 8;30 danego dnia podając imię i nazwisko ucznia oraz datę nieobecności .Niezgłoszona nieobecność na obiedzie nie podlega zwrotowi.
  Proszę o zapoznanie się z nowym regulaminem stołówki!!!!

 • KONKURSY BIBLIOTECZNE - Obrazek 1

   

  KONKURS BIBLIOTECZNY DLA  KLAS 1 oraz 4

  Z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia, który przypada 25 listopada,

  biblioteka szkolna ogłasza

  konkurs  dla klas 1 i 4

  „Mój przyjaciel Miś ”, polegający na wykonaniu maskotki lub portretu misia – bohatera książki.

  Wybór postaci oraz wielkość i technika wykonania pracy - dowolne.

  CELE KONKURSU :

  • zainteresowanie uczniów literaturą dziecięcą
  • rozwijanie uzdolnień manualnych

   

  Podpisane prace (nazwisko autora, klasa) proszę przynosić do biblioteki.